Начало
Допълнителни материали към книгата "PIC микроконтролери", Част 2
   Забележка: Издателството си запазва правото непрекъснато да обновява и допълва съдържанието на дадената по-долу информация, като за файловете, които са добавени или обновени ще бъде дадена и датата на добавяне (промяна).
Програми към примерите, разгледани в книгата
Заглавни файлове с макроси за аритметични операции
Заглавни файлове с предварително дефинирани функции
Шаблонен файл PIC18FXX2temp  (Добавен 05.04.06)
Компютърни програми към книгата
Разположение на рейките върху PICTest 1.0   (Добавено 29.03.06)